Öğrenci Takip Sistemi

Öğrenci Takip Sistemi

Onur Akademi olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının artmasının bir sürece bağlı olduğunu düşünmekteyiz.Bu zorlu ve uzun süreçte öğrencimize destek vermek, öğrencimizi yönlendirmek ve hedeflerine ulaştırmak amacını taşıyoruz.

Öğrencimizi bu süreçte kontrol altında tutmak,çalışma motivasyonunu artırmak,verimli ders çalışma yöntemleriyle başarıyı artırmak için:

Öğrencimizin

-Sosyal ilişkileri,

-Deneme sonuçlarının analizi,

-Ders çalışma eğilimleri,

-Zamanı etkili ,verimli kullanma becerisi,

-Ödev yapma alışkanlığı,

-Derslere karşı ilgi ve tutumu,

-Devam ve devamsızlık durumları gerek ilgili rehberlik birimi gerekse idare tarafından takip edilir,gerekli görüşmeler yapılır  ve önleyici rehberlik kapsamında  öğrencimiz  takip edilir.